تعیین سطح رایگان

این آزمون از 30 سوال تشکیل شده است. در هر سوال بهترین گزینه برای تکمیل جمله را انتخاب کنید. نمره ای که از این آزمون می گیرید از 30 میباشد. این نمره را هنگام درخواست مشاوره رایگان در قسمت مربوطه وارد کنید.

لطفا دقت کنید گزینه ها فقط یکبار قابلیت انتخاب دارند و در صورت اطمینان از صحیح بودن پاسخ اقدام به پاسخگویی نمایید.

آزمون تعیین سطح

× مشاوره آنلاین!
preloader